CIEBR heeft voor de elektriciteit op de Betuweroute een contract met Energieleverancier NUON. De energietarieven van CIEBR wisselen jaarlijks. De tarieven zijn afhankelijk van het geprognosticeerde, gerealiseerde jaarvolume en tijdstip van verbruik. Voor 2020 zijn de volgende tarieven* vastgesteld (incl. vergroening):

Peak:                  € 67,13 per MWh
Off-peak:            € 53,36 per MWh

Leden betalen op basis van de door hun zelf opgegeven prognose een maandelijkse voorschot. Na afloop van het jaar worden de betaalde voorschotten verrekend met het daadwerkelijke verbruik. Het totaal gerealiseerde verbruik op de Betuweroute wordt met behulp van een, door de ALV goedgekeurd, Verrekenmodel toegerekend aan de verbruikers.

Leden van CIEBR betalen naast hun verbruik aan energie een contributie van € 3.500,= per jaar.

Niet-leden betalen, naast hun verbruik aan energie (gelijk tarief als leden), een toeslag van € 13,= per MWh. Deze toeslag is opgebouwd uit administratiekosten, kosten t.b.v. afdekken kredietrisico en faciliteit bankgarantie.

De betalingsvoorwaarden van CIEBR vindt u hier. 

* tarieven onder voorbehoud van het totaal verbruik. Indien meer (/minder) verbruikt wordt dan is ingekocht, moet elektriciteit op de spotmarkt worden gekocht (/verkocht). Dit kan invloed hebben op de uiteindelijk doorberekende tarieven. Hierover worden vervoerders tijdig geïnformeerd.

 

captrainRRFDB 1c zw  RTBkombirail zwlineas default baseline2logo lte zwTx logistikLTE1547560372786 logo JPEG  Logo HSL zwartwit