CIEBR heeft voor de elektriciteit op de Betuweroute een contract met Energieleverancier Vattenfall. De energietarieven van CIEBR wisselen jaarlijks. De tarieven zijn afhankelijk van het geprognosticeerde, gerealiseerde jaarvolume en tijdstip van verbruik. Voor 2021 zijn de volgende tarieven* vastgesteld (incl. vergroening):

  • Peak:                  € 61,78 per MWh
  • Off-peak:            € 48,48 per MWh

Leden betalen op basis van de door hun zelf opgegeven prognose een maandelijkse voorschot. Na afloop van het jaar worden de betaalde voorschotten verrekend met het daadwerkelijke verbruik. Het totaal gerealiseerde verbruik op de Betuweroute wordt met behulp van een, door de ALV goedgekeurd, Verrekenmodel toegerekend aan de verbruikers. 

Leden van CIEBR betalen naast hun energieverbruik een bijdrage van € 3.500,- per jaar.

Niet-leden betalen naast hun energieverbruik (zelfde tarief als leden) een toeslag van € 13,- per MWh. Deze opslag bestaat uit administratiekosten, kosten ter dekking van kredietrisico's en faciliteitsbankgarantie.

Op het 5 km-traject in Duitsland geldt een toeslag van € 7,43 per MWh (voor leden en niet leden).

De betalingsvoorwaarden van CIEBR vindt u hier.

* tarieven onder voorbehoud van het totaal verbruik. Indien meer (/minder) verbruikt wordt dan is ingekocht, moet elektriciteit op de spotmarkt worden gekocht (/verkocht). Dit kan invloed hebben op de uiteindelijk doorberekende tarieven. Hierover worden vervoerders tijdig geïnformeerd.

 

captrainRRFDB 1c zw  RTBkombirail zwlineas default baseline2logo lte zwTx logistikLTE1547560372786 logo JPEG  Logo HSL zwartwit Logo R2U copy copy